KORONKA

PRZEBŁAGALNA  DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Na Krzyżyku: Wierzę w Boga Ojca...

Na dużych paciorkach:

lx Ojcze nasz... lx Zdrowaś Maryjo...

Na małych paciorkach:

Cześć i Chwała - Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu przez

Najdroższą Krew Jezusa, teraz i zawsze i na wieki wieków.

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Maryi Oblubienicy Ducha Świętego, Rany Najśw. Głowy i Najdroższą Krew Jezusa jako wynagrodzenie za grzechy przeciw Duchowi Świętemu.

 

MAŁA KORONKA Do Ducha Świętego

Na początku: Ojcze nasz... Zdrowaś... Wierzę w Boga Ojca...

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, zwróć Swe Przenajśw. Oblicze ku

 nam i ześlij nam Światło Darów Ducha Świętego.

Na małych paciorkach:

Duchu Święty Boże, ześlij nam zdroje łask-

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. (7x)

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,

zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

 

AKT   POŚWIĘCENIA  SIĘ  DUCHOWI   ŚWIĘTEMU

 

Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Światła i Miłości Tobie poświęcam rozum mój, serce moje, wolę moją i całego siebie w życiu doczesnym i wiecznym. Spraw, aby rozum mój był zawsze chętny do przyjmowania natchnień pochodzących od Ciebie z Nieba i nauki Kościoła św. którym Ty nieomylnie kierujesz i rządzisz. Aby serce moje zawsze pałało miłością Boga i bliźniego, aby wola moja zawsze z Wolą Bożą zgadzała się, aby całe moje życie było wiernym naśladowaniem życia cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu z Bogiem Ojcem i z Tobą niech będzie zawsze cześć i chwała. Amen.

 

MODLITWA O DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim Majestatem Twoim, w obliczu Nieba i Zie­mi, poświęcam Ci i oddaję ciało i duszę moją.

Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, dosko­nałości Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy. Przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie grzeszył przeciw Tobie! Spraw, niech nieustan­nie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami.

 

O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.

O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.

O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.

O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.

O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.

O Duchu Ś w. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobodź mnie od wszelkiego grzechu.

O Duchu Św. Dawco Pokoju, obdarz mnie Pokojem Twoim. Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi pomocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życz­liwością, słodyczą i wiernością, cierpliwością i miłością, radością i wyrozumiałością. Amen.

Duchu Święty natchnij mnie,

Miłości Boża, pochłoń mnie,

Na właściwą drogę zaprowadź mnie,

Maryjo, Matko, spojrzyj na mnie,

Z Jezusem błogosław mi,

Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń, od wszel­kich niebezpieczeństw zachowaj mnie. Amen.

Przyjdź Duchu Święty,

-ja pragnę, o to dziś błagam Cię.

- Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie.

- Przyjdź jako mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok.

- Przyjdź, jako moc w mej słabości, weź wszystko co moje jest.

- Przyjdź jako Źródło pustyni, z mocą Swą do naszych dusz.

O niech Twa Moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już.

 

Хостинг от uCoz