Koronka

Niewolnictwa Maryjnego MACNIFICAT

Na każdym z dwunastu paciorków odmawia się:

Zdrowaś Maryjo...

 

Na Medaliku odmawia się modlitwę Naszej Świętej Matki:

Nie bądź porywczy w Swoim Sądzie nad tymi, którzy należą do Mnie, a którzy są i Twoją własnością. Pozwól każdej duszy przyjść do mnie, by Cię mogła kochać, adorować i uznawać za swojego Boga przez Moje Niepokalane Serce. Pozwól jej przyjąć łaskę pokory, by stała się niewolnicą Twojej Miłości.

Ofiaruję Ci Moje Niepokalane Serce ze wszystkimi Twoimi dziećmi, które są w Nim i błagani Cię, byś przyjął je, oczyścił każde z nich i prowadził drogą uświęcenia. Błagam Cię także, byś pozwolił im przyjść do stóp Twojego Krzyża, gdzie i Ja jestem. Niech bojaźń przed obrażaniem Ciebie przeniknie ich dusze i serca. Ofiaruję Ci każde z nich w tym dniu, w którym Ty, w Twej Chwale, pełnej Majestatu, uczciłeś Twoją uniżoną Służebnicę.

Moja dusza uwielbia Twoją Chwałę. Niechaj te róże, które Moje dzieci przynoszą Mi w tym dniu, także uwielbiają Ciebie. Niech piękność każdej z nich będzie opiewana w Niebie.

O Panie, usłysz Moją modlitwę. Proszę Cię przez Moje Niepokalane Serce, racz pobłogosławić Moje dzieci na całym świecie. Niech one będą jedno we Mnie, jak Ty jesteś jedno w Twej pokornej i uniżonej Służebnicy, którą nazwałeś Przybytkiem Twojej Obecności". Niechaj wiara, która mieszka na tej ziemi, zostanie wywyższona i oceniona.

O Mój Boże i Mój Zbawicielu, ofiaruję Ci wszystkich, których umieściłeś we Mnie".

Również na Medaliku:

Uwielbia dusza Moja Pana i rozradował się duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim. Iż wejrzał na uniżenie służebnicy Swojej. Bo odtąd błogosławioną zwać Mnie będą wszystkie narody. Albowiem uczynił Mi wielkie rzeczy, któiy możny jest i święte Imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi. którzy się Go boją. Okazał moc Swego ramienia. Rozproszył pysznych w zamysłach ich serc. Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych. Łaknących obdarzył dobrami, a bogaczy z niczym odprawił. Przygarnął w opiekę Izraela, sługę Swego, pomny na miłosierdzie Swoje. Jako mówił do ojców naszych, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.

Tę Koronkę Niewolnicizva można nosić... na ręce przy nadgarstku, a także na szyi.    Tą Koronką czcicie Moje Cnoty w Magnifikal.

Ta Święta Koronka będzie zewnętrznym znakiem waszego poświęcenia się Mnie jako waszej Królowej i Oblubienicy Boga.

Wszystkim, którzy będą. nosić tę Koronkę obiecuję obfitość Łask Bożych i Cnoty Mojego Niepokalanego serca będą. się zakorzeniać w ich życiu.

 

 

Хостинг от uCoz