KORONKA

Do Najśw. OBLICZA PANA JEZUSA

 

Na dużych paciorkach:

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Ma­ryi, Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i na otwar­cie Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

 

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, okaż nam Twoje Najświętsze Oblicze, a będziemy zbawieni.

 

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Ma­ryi, Najświętsze Oblicze Umiłowanego Syna Twojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i na otwarcie Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

 

Modlitwa

O Jezu, którego Oblicze jest jedyną pięknością zachwy­cającą me serce, błagam Cię, wyryj w mej duszy Twe Boskie podobieństwo i rozpal Miłością Twoją abym Nią strawiony wkrótce doszedł do oglądania Twego Chwaleb­nego Oblicza w Niebie. Amen.

OFIAROWANIE ZASŁUG CHRYSTUSA PANA

za grzechy nasze*

Najłaskawszy Jezu, ponieważ według niepojętej Mi­łości Twojej lepiej niż ja i ktokolwiek znasz nędzę ułom­ności ludzkiej, błagam Cię, ulituj się nad wielką moją sła­bością i sam zechciej zadośćuczynić Sprawiedliwości Bożej za wszystkie moje błędy.

Ofiaruj łaskawy Jezu, Miłosiernemu Ojcu Twojemu ci­chość ust Twoich Świętych na zgładzenie i naprawienie tego wszystkiego, czego się przez nieużyteczne wielomów-stwo z obrazą Boga mojego dopuściłem i uzupełnij to, co przez nie zaniechałem dobrego uczynić.

Ofiaruj Mu także, dobrotliwy Jezu, za wszystkie moje grzechy słuchem pełnione, powściągliwość uszu Twoich Świętych, umartwienie oczu Twoich Świętych za moje spojrzenia niewstydliwe.

Ofiaruj także, Jezu mój, przeczyste czyny Rąk Twoich oraz skromność Nóg Twoich Najświętszych, za wszyst­kie występki próżnej pracy mojej i nieużytecznych moich przechadzek.

Wreszcie,  o  Najsłodszy   Jezu!   Ofiaruj    Boskiemu   Maje statowi          

ubóstwione Serce Twoje za wszystkie zbrodnie moje, jakie kiedykolwiek popełniłem myślą, uczynkiem, pożądaniem lub zezwoleniem na grzech. Amen.

* Gdy Chrystus Pan na prośby św Gertrudy ofiarował Bogu Ojcu powyzszą modlitwę. Święta przyodziana została w szaty bielsze od śniegu, więcej iśniące od szkarlatu i we wszystkiego rodzuju przepych. Modlitwę tę. jako istotnie bardzo skuteczną należy często powtarzać.

 

 

Хостинг от uCoz