KORONKA

DO NAJŚW. RAN PANA JEZUSA

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłpściw, nam i całemu światu. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nie­śmiertelny, zmiłuj się na nami i nad całym światem. Amen.

Przepuść, zlituj się mój Jezu, w otaczających niebez­pieczeństwach I Crwią Twoją Najdroższą osłoń nas.

Ojcze Przedwieczny, okaż nam Miłosierdzie. Przez Krew i Rany Jezusa Chrystusa, Syna Twojego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam Miłosierdzie. Amen. Amen. Amen.

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana Naszego

Je­zusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

Na małych paciorkach:

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia,

przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie: (3x)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego

Je­zusa Chrystusa, na uleczenie ran dusz naszych.

 

Wyjątki z obietnic Pana Jezusa danych przez s.M. Chambon dla odmawiających Koronkę do Najśw. Ran i Najdroższej Krwi."

...Przez Moje Rany udzielą wszystkiego, o co prosić Mnie będziccie... wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze jeśli zanurzycie we Krwi Mojej nabiorą nieskończonej zasłu­gi... Moc Moja jest w Moich Ranach... Rany Moje mają Moc nad Sercem Doga... posia­dając Je, potężnym się stajesz i masz więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać Spra­wiedliwość Moją...

 Gdy    ofiarujesz    Moje    Swięte    Rany    za    grzeszników,    nie    zapomnij lego czynić i za dusze w czyśćcu.. Ofiaruj twoje cierpienia w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe... Kto za życia swego czcił Rany Pana Jezusa, korzy­stał z, Ich zasług i ofiarował Ojcu Przedw. za dusze w czyśćcu, będzie miał przy swojej śmierci Najśw. Maryją Panną i Aniołów, a Pan Jezus Ukrzyzowany w całym blasku Swej Chwały przyjmie go i ukoronuje jego czoło niebieskim wieńcem Swej Chwały."

 

 

Хостинг от uCoz