LITANIA

DO CHRYSTUSA KRÓLA

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości,

                                                    - Przyjdź Królestwo Twoje
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, w którym wszystkie rzeczy stworzone są,
Chryste Królu, przez Którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Żywocie nasz,
Chryste Królu, Któremu jest dana wszelka władza na nie­
bie i na ziemi, - Panuj nad duszami
Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,

Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,

Chryste, Królu pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,

Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,

Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś życie pokutne,

Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,

Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eu­charystię świętą,

 

Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości

Ducha Świętego,                                  - Panuj nad rodzinami

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,

Chryste Królu, Któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,

Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,

Chryste Królu, który przez Swe życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,

Chryste Królu, który przez pracę Rąk Twoich uszlachet­niłeś i uświęciłeś pracę,

Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś ro­dzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela Twe­go Łazarza,

Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,

Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Marii i Józefa,

 

Chryste, Królu królów i Panie nad panami, - Panuj nad narodami.

Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,                                                Chryste, Królu chwały wiecznej,                                                     Chryste Królu, który kierujesz wojnami,

Chryste Królu, Książę Pokoju,

Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,

Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,                          Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,                          Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,

- Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi Chryste Królu, który "składasz mocarzy ze stolicy, a podwyż­szasz niskie",

Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,

Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,

Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,                                                                                           Chryste   Królu,  który  przyjdziesz  sądzić  żywych  i  umarłych.

Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Św.Twoich,

Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na krzyżu:

"Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią",

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

V. Królestwo Jego rozszerzać się Będzie.

R. A pokój trwać będzie bez końca.

 

Módlmy się:

Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odno­ wić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla wszechświata, racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszy­ stkie nagrody, rozdzielone przez grzech, poddały się słod­
kiej władzy Twojej. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.      
Amen.

 

 

Хостинг от uCoz