LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże,               -zmiluj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże-

Duchu Święty Boże.-

Święta Trójco, Jedyny Boże.-

Duchu Święty mądrości,-

Duchu Święty rozumu,-

Duchu Święty rady,-

Duchu Święty męstwa,-

Duchu Święty umiejętności,-

Duchu Święty pobożności,-

Duchu Święty bojaźni Bożej,-

Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów;

Duchu Święty, nasz Pocieszycielu.-

 

Bądźnam miłościw, -przepuść nam, Duchu Światy Boże,

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,        

                                          - wybaw nas, Duchu Święty Boże   

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,-

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,-

Od zatwardziałości serca,-

Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,

Od potępienia wiekuistego.-

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,-

Przez przyjście Swoje w językach ognistych.-

My grzeszni Ciebie prosimy,- wysłuchaj nas,

Duchu Święty Boże, Abyś Kościół Swój święty rządzić i zachować raczył.-

Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzać raczył,-

Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,-

Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy pod­nieść raczył.-

Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie po­święcić raczył,-

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,-

Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekui­stej doprowadzić raczył,-

Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się wy­strzegali.-

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,-przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,-wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,-zmiłuj się nad nami.

 

V. Serce czyste stwórz we mnie Boże

R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze

 R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

   Módlmy się:

Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca Swoich wier­nych i ogień miłości Swojej w nich zapalić, który wszyst­kie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iżby łaska Twa najświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas uchroniła. Amen.

 

 

Хостинг от uCoz