LITANIA

Do Najśw. Głowy Jezusa Chrystusa

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże,                zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Najśw. Głowo Jezusa - utworzona przez Ducha Święte­go 

w łonie Najśw. Maryi Panny,                  zmiłuj się nad nami,

istotowo zjednoczona ze Słowem Bożym,

Świątynio Mądrości Bożej,

Ognisko Przedwiecznej Jasności,

Sanktuarium Nieskończonej inteligencji,

zabezpieczeniem przeciw błędom,

Słońce Nieba i Ziemi,

Skarbnico wiedzy i rękojmio wiary,

promieniująca pięknością, sprawiedliwością i miłością,

pełna łaski i prawdy,

żywa lekcjo pokory,

odbicie Nieskończonego Majestatu, Bożego, przedmiocie zachwytu Ojca Niebieskiego,

która doznałaś pieszczot Najśw, Maryi Panny,

na której Duch Święty spoczął,

która zezwoliłaś na odbicie Twojej Chwały, by zajaśniała

na Taborze,

która nie miałaś miejsca na ziemi, gdzie byś mogła spocząć,

której podobał się pachnący olejek Magdaleny,

która raczyłaś powiedzieć Szymonowi, że nie namaścił Twojej Głowy, kiedy wszedłeś do jego domu,

krwawym potem zlana w Getsemani,

która płakałaś nad naszymi grzechami,

cierniem uwieńczona,

haniebnie znieważana w czasie Męki,

pocieszona serdecznym gestem Weroniki,

która pochyliłaś się ku ziemi w momencie, kiedy dokonywałaś naszego odkupienia na Krzyżu przez oddzielenie się Twojej Duszy od Twojego Ciała,

Światłości każdego człowieka na ten świat przychodzącego. Przewodniczko nasza i Nadziejo nasza, która znasz wszystkie nasze potrzeby,

która udzielasTz wszystkich łask,

która kierujesz poruszeniami Najświętszego Serca,

która rządzisz światem,

która będziesz osądzać wszystkie nasze czyny,

która znasz wszystkie tajemnice naszych serc,

którą oby cały świat poznał i czcił,

która zachwycasz Aniołów i Świętych,

którą mamy nadzieję oglądać pewnego dnia bez zasłony, -

 

Adorujemy Twoją Najświętszą Głowę o Jezu,

- I poddajemy się wszystkim wyrokom Twojej Nieskoń­czonej Mądrości.

 

Módlmy się:

O Jezu, który raczyłeś objawić służebnicy Twojej, Te­resie Higginson, jak bardzo pragniesz, by adorowano Twoją Najświętszą Głowę, udziel nam radości przy do­prowadzaniu ludzi do poznania i adorowania Twej Naj­świętszej Głowy. Niech spłynie na nasze dusze promień Twojego Światła, byśmy postępowali od jasności do ja­sności, prowadzeni przez Twoją godną podziwu Mądrość do nagrody przyobiecanej Twoim wybranym. Amen.

 

 

Хостинг от uCoz