LITANIA

DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA PANA

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca przedwiecznego,

                                                                                       Wybaw nas!

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,

Krwi Chrystusa nowego i wiecznego Przymierza,

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,

Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,

Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,

Krwi Chrystusa, zdroju Miłosierdzia,

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,

Krwi Chrystusa, otucho umierających,

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,                                                                                                                 Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść

nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj

nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się

nad nami.

 

V. Odkupiłeś nas Panie, Krwią Swoją.

R. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jed-norodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świa­ta i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, go­dnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki Niej dozna­wać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w Niebie. Przez tegoż Chry­stusa, Pana naszego. Amen.

 

LITANIA

DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA

(podyktowana przez N M P. i zalecana do odmawiania)

 

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas,

Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże,                zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Abyś umysły i serca spoganiałej ludzkości gruntownie

odmienić raczył, przez zasługi Najdroższej KRWI,

                                                              wysłuchaj nas Panie.

Abyś łaską Ducha Świętego, wszystkich poszukujących Boga oświecić raczył,

Abyś grzesznikom łaskę nawrócenia darować raczył,

Abyś grzeszników od wiecznego potępienia uchronić raczył,

Abyś diabelską złość zniszczyć raczył, (3x)

Abyś upadek bezbożności przyspieszyć i jej nosicieli nawrócić raczył,

Abyś wszystkim nienawiściom między narodami i wszystkim rozłamom w rodzinach kres położyć raczył,

Abyś zniszczył panowanie złego ducha w naszym narodzie i panowaniu Ducha Świętego drogę utorować raczył,

Abyś cierpiących w sercu, pocieszyć raczył,

Abyś nam łaskę głębokiego życia wewnętrznego i skupienia duchowego darować raczył,

Abyś nas w męstwie i nieustraszoności w prześladowaniach utwierdzić raczył,

Abyś nas codziennie od nowa duchem wybaczającej miłości napełniać raczył,

Abyś umiłowanych Oblubieńców Twojego Syna, Kapłanów,  przez szczególne łaski wzmocnić raczył,

Abyś oziębłych i błądzących Kapłanów Twoją łaską z powro­tem do Ciebie przyciągnąć raczył,

Abyśmy Najśw. Sakrament znowu więcej cenili i czcili,

Abyś w duszach młodzieńczych kapłańskie i zakonne powoła­nia obudzić raczył,

Abyś nas w prawdziwej wierze wzmocnić i utwierdzić raczył,

Abyś nas szczęśliwą godziną śmierci obdarzyć raczył,

Abyś wszystkich naszych dobrodziejów i bliskich ochronić raczył,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi,

                                                                             przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi,

                                                                             wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przez zasługi Najdroższej Krwi,

                                                                              zmiłuj się na nami.

 

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko,

Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych

 

 

Хостинг от uCoz