LITANIA

do Niepokalanego Serca Maryi

(do odmawiania w nowennie)

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże,              zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

 

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Niepok. Serce Maryi, przedmiocie upodobania Bożego,

                                              módl się za nami,

ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa,

narzędzie Ducha Świętego,

Najczcigodniejszy Przybytku Trójcy Najświętszej,

Świątynio cudowna Słowa, które Ciałem się stało,

zachowane od skazy grzechu pierworodnego,

skarbie niewyczerpalny łask i darów Bożych,

błogosławione między sercami ludzkimi,

Święty Tronie chwały niebieskiej,

niezgłębiona przepaści pokory i czystości,

doskonała Ofiaro Bożej Miłości,

do krzyża z Chrystusem Panem przybite,

źródło niewyczerpane dla serc naszych strapionych,

nieomylna nadziejo dusz z tego świata schodzących,

Stolico Miłosierdzia Bożego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                                 przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                                  wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                                  zmiłuj się nad nami.

 

V. Maryjo - Panno bez zmazy, cicha i pokornego Serca.

R. Uczyń serca nasze podobne do Serca Chrystusowego.

 

Módlmy się:

O Boże dobry, który Święte i Niepokalane Serce Maryi napełnić raczyłeś ową czułością i Miłosierdziem, jakimi dla nas od wieków przepełnionym było Najlitościwsze Serce Jezusa Chrystusa, Syna Twojego spraw łaskawie, aby ci wszyscy, którzy nieprzerwaną oddają cześć dziewiczemu Sercu Maryi, jak najdoskonalej zachowali do śmierci uczu­cia zgodne z uczuciami najsłodszego Serca Zbawiciela na­szego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Akt poświecenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

0 Maryjo, w Twoim Niepokalanym Sercu każde stworzenie ma
swoje miejsce, a Niebo  i  Ziemia  podziwiają  Twoje  cnoty  i  sycą  się,  ich wonią:

I ja z podziwem i czcią wchodzę dzisiaj, i to już na zawsze,
do rajskiego Ogrodu Twojego Niepokalanego Serca, gdyż Sama
mnie do tego zachęcasz w tych najbardziej niebezpiecznych dla
świata chwilach.

Jestem CAŁY  TWÓJ - i dzisiaj i do końca moich dni i przez całą wieczność. Możesz obchodzić się ze mną jak ze wszystki­mi kwiatami Twego Ogrodu: zabrać mnie stąd choćby i dziś i przesadzić w inne miejsce, podlewać wodą pociech, lub do­tknąć suszą oschłości i trudu, otoczyć pięknymi kwiatami ludzi bliskich i przyjaznych, lub cierniami niechętnych i wrogich. Mo­żesz dać mi obfitość pokarmu, lub jałową glebę głodu, braków i niepowodzeń, a nawet odciąć mnie od korzenia życia i zdro­wia, bo wiem, że w Twoich rękach będzie mi najlepiej. Chcę podobać się wewszystkim tylko Tobie, o Różo Mistyczna,  o  Różo  Męki  i  Chwały.

Czyń ze mną, co tylko zechcesz. Od tej chwili uznaję, że wszystko, co mnie spotka, będzie z Twojej Ręki, o Maryjo. Będę Ci za wszystko dziękować, choćby nieraz bolało i choćbym nie rozumiał, dlaczego to mnie spotyka. Nawet po śmierci chcę na wieki być w Raju Twego Nie­pokalanego Serca i tylko w nim wielbić  Boga.

Weź mnie takim, jakim dzisiaj jestem i uczyń mnie takim, jakim chcesz mnie mieć, ku chwale Boga, teraz i przez wieki wieków. Amen.

 

                                          

 

Хостинг от uCoz