LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO

Kyrie, eleison,          Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.  Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,                                                    zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,


Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,.              zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Dziewicy-Matki przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa ze Słowem Bożym istotnie zjednoczone.
     
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,.
Serce Jezusa, świątynio Boga,.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,.
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, króli i zjednoczenie serc wszystkich,.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,.
Serce Jezusa, zelżywościami napełnione,.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,.
Serce Jezusa, włocznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,.
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie,.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,   zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna Twego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, daj się przebłagać tym, który żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA RODZAJU LUDZKIEGO NAJŚW. SERCU P. JEZUSA

O Jezu nasłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wiejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarzaTwego, Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy: oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, który nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela, przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczrnia i jeden Pasterz. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemmi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie: Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

 

Хостинг от uCoz