NOWENNA

DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wier­nych i zapal w nich ogień Twej Miłości.

V. Ześlij Ducha Twojego, a będą stworzone,

R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:

Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Święte­go oświecił, daj nam w tymże Duchu wszystko co dobre poznawać i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

NOWENNA

O Niepokalane Serce Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, czczę Cię i pozdra­wiam z pokorą najgłębszą. Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą, jaką pałało Twe Serce, o Maryjo, od pierwszej chwili istnienia Swego rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą   miłością   ku   Bogu    i   ku   ludziom.

Udziel mi również łaski....... o którą Cię jak najbardziej proszę.

Zdrowaś Maryjo...

 

O Matko Pięknej Miłości, zapal me serce żarem Serca Twe­ go. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłę­ biona przepaści Pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której niemogą się podo­ bać Najpokorniejszemu Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski   o którą Cię najusilniej proszę.

Zdrowaś Maryjo...

 

O Najczystsze Serce Najśw. Maryi Panny, uproś mi u Ser­ca Jezusa czystość i pokorę serca.

O Niepokalane Serce Matki Boga Mojego, całe jaśnie­jące czystością i niewinnością, oczyść serce moje ze wszy­stkich grzechów i niedoskonałości, strzeż zmysłów mo­ich, bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie

zasmucił Syna Twojego. Udziel mi również łaski.........

o którą Cię jak najusilniej proszę.

Zdrowaś Maryjo...

 

Przez Twoje Niepokalane Poczęcie o Maryjo, oczyść cia­ło moje i duszę moją. Amen.

 

 

Хостинг от uCoz